top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight ✿✿✿رز مـــشــکــی✿✿✿


✿✿✿رز مـــشــکــی✿✿✿

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

آدم خوبی باش

ولی

وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

 

خســـــته ام !

 

مثل درخت سروی که سالهـــا در برابر طوفان ایستـــاد

و

روزی به نسیمی دل داد و شکست ...

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط Black Rose|

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 صفحه بعد


آخرين مطالب
» حرف دلم 16
» حرف دلم 15
» حرف دلم 14

Design By : behnam.com